Abyei: Kaynakların Laneti, Kimliklerin Sefaleti

“Kaynakların laneti” (resource curse) uluslararası siyaset ve ekonominin trajik bir gerçekliği. Zengin doğal kaynaklara sahip olan birçok devlet, ekonomik ve siyasi açıdan, bu kaynaklara sahip olmayan devletlere göre daha kötü bir performans sergilemiştir. Kaynakların ekonomik laneti, zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerin sanayileşme ve istihdam alanlarında genelde diğer ülkelerin gerisinde kalmaları. Kaynakların siyasi laneti ise kaynaklardan elde edilen yüksek gelirlerin mümkün kıldığı rantiyer ekonomi ve yüksek askeri harcamalar sonucunda bu ülkelerde baskıcı gayri-demokratik rejimlerin ayakta kalmasının diğer devletlere göre daha kolay olması. Yeterince güçlü olmayan devletler için kaynakların üçüncü bir laneti ise bu devletlerin büyük güçlerin hücumlarından kendilerini bir türlü kurtaramamaları. “Arının evini yıkan balının tatlılığıdır” diyen Okumaya devam et

Reklamlar